Dogmatik Tag

Batı'da akıl, bilimsel düşünce egemendir, sorgular, sistem kurar. Batı hikayeler, romanlar, felsefe ile düşünür. Doğu'da duygu egemendir, iteatkardır, inanır, kişilere bağlıdır. Doğu, Kuran'daki hikayeler, hadisler, menkıbeler, kıssalar ile düşünür. Menkıbeler Doğu'nun mitosları ile harmanlanmış dogmatik, didaktik metinlerdir. Alıntıyı İndirmek İçin Buraya Tıklayın...