Ekonomi Tag

Ekonomi alanının temel kuralı genellikle kıtlık kavramı etrafında şekillenir. Bu, sınırlı kaynakların sınırsız istek ve ihtiyaçları karşılamak için kullanılması gerektiğini belirten bir ilkedir. Bu temel prensip, ekonomi teorisinin büyük bir kısmının altında yatar ve bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin kıt kaynaklarını nasıl tahsis ettiklerinin incelenmesini yönlendirir....