Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi Tag

Şu veya bu dinden olmanın hiç bir önemi yoktur. Hiçbir din, köleliği kaldırmamış, insanların eşitliğini net olarak vurgulamamıştır. Bugün dünyanın iyi kötü ulaştığı uygarlık, eşitlik, hak eşitlikleri ve kölelik yasağı, yüzlerce yıl süren savaşlar, acılar, işkenceler, ihtilaller sonucu, aydın, özgürlük talep eden insanların eliyle ve...