Kız Tag

İstanbul'un PR'cı annelerinden biri, kızıyla olan eski bir resmini paylaşmış. Resmin altına İstanbul'un elitleri 'allah ayırmasın'ları birbiri ardına sıralamış. Ne demek istiyorlar hiç anlamadım. Ölüm gerçeğinden bihaber olamayacaklarına göre, bu anne ve kız aynı anda mı ölsün demek istiyorlar...