Mustafa Kemal Atatürk Tag

"Medeniyetin coşkun seli karşısında, mukavemet beyhudedir." - Mustafa Kemal Atatürk, Vakit - 29 Ağustos 1925 “Hiçbir zafer, amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan bir amacı elde etmek için gereken en belli başlı araçtır. Amaç, fikirdir. Zafer, bir fikrin elde edilişine hizmeti oranında değer ifade...