Lale Devri Tag

Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken İstanbul'da bazı devlet adamlarının rahat ve lüks bir yaşam sürdürmeleri, eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. İran savaşı sırasında Sultan'ın para karşılığı alınan kaleleri sattığı söylentisi üzerine, halktan Sultan'ın sefere çıkması isteği gelmişti. III. Ahmet, göstermelik bir sefer alayı...