Presentism Tag

Geçmişimizi anlama çabasında, tarihi olayları ve figürleri kendi zamanlarının bağlamında değerlendirmek ve 'presentism' tuzağından kaçınmak zorunludur. Anakronizm bazen taze perspektifler sunabilirken, incelenen dönemlerin gerçekleri ve normlarına analizlerimizi bağlamak da eşit derecede önemlidir....