Türklük Tarihi Tag

İslamiyetin ömrünü kestiremeyiz, ama Türkler insanlık var oldukça yaşayacaktır. Üremesi ve dilini kullanması bunun için yeterlidir. Muhammed doğduğunda, Türkler binlerce yıldır dünya sahnesindeydi! O nedenle artk şu Türklük ile islamiyeti özdeşleştirme huyundan vazgeçin. Türkler Anadolu'ya gelirken, Araplarla savaşlar yaptılar, o savaşlarda Araplar kazandıkça, Türkler de mecburen hayatta...