Felsefe

Tarihteki en önemli ikinci Stoacı, 2000 yıl önce güney İspanya'da doğan ve Roma'da eğitim gören Seneca'dır. Saygın bir Romalı yazar olan Yaşlı Seneca'nın oğludur ve daha sonra da şair Lucan'ın amcasıydı. Seneca siyaset alanında kariyer yaptı ve yüksek rütbeli bir maliye memuru oldu. MS 41'de Claudius...