Felsefe

Modern yaşamın karmaşa ile dolu koridorlarında, antik Stoacı felsefe, sükunet ve bilgelik yönünde bir ışık huzmesi gibi parlamaktadır. Seneca, Marcus Aurelius ve Epiktetos gibi aydınların öğretilerinde kök salan Stoacılık, erdemli, dirençli ve iç huzuru dolu bir yaşam sürmek için zamansız bir rehber sunar....

Tarihteki en önemli ikinci Stoacı, 2000 yıl önce güney İspanya'da doğan ve Roma'da eğitim gören Seneca'dır. Saygın bir Romalı yazar olan Yaşlı Seneca'nın oğludur ve daha sonra da şair Lucan'ın amcasıydı. Seneca siyaset alanında kariyer yaptı ve yüksek rütbeli bir maliye memuru oldu. MS 41'de Claudius...