Felsefe Tag

Tarihteki en önemli ikinci Stoacı, 2000 yıl önce güney İspanya'da doğan ve Roma'da eğitim gören Seneca'dır. Saygın bir Romalı yazar olan Yaşlı Seneca'nın oğludur ve daha sonra da şair Lucan'ın amcasıydı. Seneca siyaset alanında kariyer yaptı ve yüksek rütbeli bir maliye memuru oldu. MS 41'de Claudius...

Batı'da akıl, bilimsel düşünce egemendir, sorgular, sistem kurar. Batı hikayeler, romanlar, felsefe ile düşünür. Doğu'da duygu egemendir, iteatkardır, inanır, kişilere bağlıdır. Doğu, Kuran'daki hikayeler, hadisler, menkıbeler, kıssalar ile düşünür. Menkıbeler Doğu'nun mitosları ile harmanlanmış dogmatik, didaktik metinlerdir. Alıntıyı İndirmek İçin Buraya Tıklayın...

Rönesans tablosu “Atina Okulu”, Platon ve Aristoteles gibi ünlü yüzlerle doludur. Sembollerle dolu tablo, geçmişin filozoflarına bir aşk mektubudur. Bugün aşk mektuplarımız Raphael'in başyapıtından biraz farklı görünüyor, ancak dünya hala felsefeden etkileniyor. Neden? Niye? Birçoğunun düşündüğünün aksine, felsefe,...