Cem Yılmaz: “Yaşasın Fikir”

Cem Yılmaz: “Yaşasın Fikir”

Ben arada bunu söylüyorum ama, ne dediğimin anlaşılmadığını boş bakan yüzlerde görüyorum… Lafı sözü para eden biri söyleyince biraz daha algılanır belki.

Tamam doğruyu ve yanlışı ayırt edip, doğruyu destekleyen milyonlar, kalabalıklar önemli; ama en önde o doğruları görüp gösterecek fikir üretenler önemli…

Halk, medyadan önce doğruları görüp bağırmaya başladı… Medya çok sonra uyandı ve hala fikir üretebilen az… ve bizde bu nedenle rastladık mı yapışıyoruz, kulak kesiliyoruz.

Cesaret önemli, idealler uğrunda tutku ile gitmeye iten romantizm önemli, eylem adamlığı önemli, ama asıl… yanlışı gösterirken, doğrunun ne, nerde ve nasıl olduğunu, olması gerektiğini gösterecek fikirler önemli

Sanat için de, iş dünyası için de, politika ve toplumsal hayatın değiştirilip dönüştürülmesi için de fikir önemli!

Ancak günümüzün modern iş dünyasının bir kusuru olarak, marketing herşeyden önce geliyor… Fikirler satılamadığı sürece değer taşımıyor. İşin kötüsü bizimki gibi bütün değerleri para üzerinden akan milletlerde de, olmayan fikirlerini tüm pazarlama araç ve gereçlerini ele geçirip, elinde tutan ve pazarlayan kral oluyor!

Tweet Burda:

OKU:  Tarihi Figürleri Yeniden Değerlendirmek: Gerekli Bir Anakronizm mi?
Tags: