Galileo Galilei ve Atatürk

Galileo Galilei ve Atatürk

Yaptıklarıyla Türk topraklarında yaşayanların hayatını daha yaşanılır kılmış, tüm Türk kadınlarına o güne kadar hayal bile edemeyecekleri hakları bir çok dünya ülkesinden önce tanımış, çağdaşı devletlerle eş, hatta bazısından üst konumlara taşımış.

“Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.”

demiş birisini eleştirmediğimizi söyleyip, onu eleştirme çabasına girerek ilerici ve aydın olduğunu düşünenler yanılgı içindesiniz arkadaşlarım… Bizi daha iyi yaşam koşullarına taşımak için çabalamış bir insan söz konusu, varsa eleştirilecek bir yanı yapın, kendisi kapıyı buna açık bırakmış zaten.

Ama unutmayın ki, size göklerden kitaplar getirdiğini söyleyip, yüzlerce yıldır, milyonlarca insana hayatı zehir etmiş, felaketlere yol açmış sahtekarları da eleştirmeye cesaret edemediğiniz sürece, ne aydınsınız ne de ilerici.

Sizin bugün 2014 yılında konuşmaya bile cesaret edemeyeceğiniz şeyleri Mustafa Kemal 1920’li yıllarda konuştu, eleştirdi ve aştı!

Mustafa Kemal’i eleştirmek değil ileri görüşlülük… varsa cesaretin inançları eleştir arkadaşım…

Eğer yeryüzünde önce Batı, sonra diğer bir çok devlet bu konuyu aşmış olmasaydı, ne insanlık ne dünya bugün ulaştığı medeniyet seviyesine ulaşamazdı… Galileo Gelilei engizisyon mahkemesine çıkarılmasına karşın hala ‘Siz kabul ermeseniz de Dünya dönüyor‘ demeseydi, hala dini kitaplar esas alınarak yönetiliyor olsaydık, dünya buralarda olmazdı…

OKU:  Ben Yemekteki Baharatım, Biraz Acı Ama Tatlı Bir Acı...

Sen ise Cumhuriyet’in kuruluş dönemini eleştirmenin ilericilik olduğunu düşüyorsun… yanılıyorsun. Türkler’den çok umutlu olmasam da, insanoğlundan umutluyum.

Nil Taşkın