Küçük Kara Balık

Küçük Kara Balık

Image: Nil Taskin

Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık isimli kitabı, 1980 ihtilali dönemi yasaklı kitaptı. Çocuk kitabı, ama yasaklıydı. Şimdi düşününce, bir çocuğa hayatla ilgili gerçekçi yol gösteren, kötülüklere ve zorluklara karşı hazırlıklı, dirayetli ve güçlü olması gerektiğini gösteren bir kitap, ne kadar faydalıymış.

Ben yasaklanmadan önce okudum demek ki, satın alabildiğimize göre. Daha önce bir yazımda anlattığım babamla Bakırköy Sahil‘de geçirdiğimiz bir yaz günü, okuduğum kitap da buydu. (Bkz: Sinir Krizi Sonucu Çıplak Koşmak)

Çocukken çok kitap okurdum. Bu da okuduğum güzel kitaplardan biriydi.

“Büyük balık, küçük balığı özleye de bilirdi. Ama siz, balıkların birbirini yediği bir hikâye anlatmayı seçtiniz.”

Meraklı küçük bir kara balık dünyayı keşfetmek istiyor. Kendi türünden gelen tüm itirazlara karşı, dünyayı görmek için yola koyulur.

Dünya?!” Ona sorarlar, “dünya burada, bizim yaşadığımız yer.” Ama bu onu durdurmaz; hayatta daha fazlası olduğundan emindir.

Nehrin, denizin tüm farklı üyeleriyle tanışır; iyiler ve kötüler ve o devam eder. Onu birçok tehlike beklemektedir, ancak küçük kara balık onlarla savaşma cesaretine sahiptir.

Ve o! Kurbağadan, yengeçten, pelikandan… ve belki de balıkçıldan kurtulur.

Sonunda başına her ne geldiyse, diğer balıklar ve hikayesini dinleyen birçok insan için her zaman bir ilham kaynağı olmuştur.

The little black fishSamed Behrengi

Nil Taşkın


A curious little black fish wants to discover the world. Against all the opposition from her kind, she sets off to see it. “The world?!” They ask her, “the world is here, where we live.” But that doesn’t stop her; she is sure there’s more to life. She meets all different members of the river, of the sea; the good ones, and the bad ones, and she goes on. Many dangers await her, but the little black fish has the courage to fight them. And does she! She survives a frog, a crab, a pelican… and maybe a heron. Whatever has happened to her in the end, she’s always been an inspiration for other fish and for many people who has heard her story.

OKU:  Unutulma Hakkı